Thu Vàng Thanh Lý

Thu vàng thanh lí
+ admin nhập vàng thanh lý slcl 4 sv cho ae với giá cả như sau:
- svct/svrl/svph: đồng giá x750 qua atm ( sll có thể x720 )
- svnm: nhập x230 qua atm ( sll có thể nhập x220 )

** lưu ý:
- svct/svrl/svph: chỉ nhập từ 200m vàng trở lên
- svnm: chỉ nhập từ 50m vàng trở lên

Liên hệ Hotline 0333.003.992 hoặc FaceBook Admin để được giao dịch nhanh nhất.