Thu Đại Bàng

Thu Đại Bàng
- thu đại bàng thanh lý slcl 4sv
+ svct: 1m5 atm/1 thu lẻ, thu sll 2m/1
+ svrl/svph: 2m7 atm/1 thu lẻ, thu sll 3m-3m3/1
+ svnm: 6m5 atm/1 thu lẻ, thu sll 7m/1

Liên hệ Hotline 0333.003.992 hoặc FaceBook Admin để được giao dịch nhanh nhất.